DOA dipermudahkan mendapat jodoh..

Bismillahir rahmanir rahiem

Musa (as) berdoa, "Robbi innii limaa anzalta ilayya min khairin faqier.
" (Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku)

Dan Allah (swt) yang maha gagah perkasa sangat mengetahui apa2 yang paling diperlukan oleh hamba2-Nya. Adapun atas doa Musa (as) tersebut, Allah (swt) tidak saja memberi makanan yang diperlukan untuk mengganjal perutnya, tetapi Dia juga memberinya istri yang akan melahirkan anak2-nya di kemudian hari.

Kisah selengkapnya dari doa untuk mendapatkan jodoh adalah seperti yang diabadikan Allah (swt) dalam Al Qura'an surat Al Qashash 28 ayat 23-28

Dan tatkala ia (Musa) sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya) dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata, "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala2 itu memulangkan
(ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya."

Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." (QS 28:24)

Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan ke-malu2-an, ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami." Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syuaib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya). Syuaib berkata, "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang2 yang dzalim itu."

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya  (dengan menjadikannya bagian dari keluarga kita)."

Berkatalah dia (Syuaib), "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang2 yang baik."

Dia (Musa) berkata, "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan."


Sebagaimana Allah (swt) telah mengajar kita dengan kisah Musa (as), kira2 demikianlah Dia menghendaki kita untuk meringankan kaki dan tangan kita untuk berkhidmat kepada orang2 yang layak menerimanya tanpa sedikitpun mengharapkan balasan dari mereka. Sebagaimana nabi Musa (as), Allah (swt) menghendaki kita agar kita meminta kepada-Nya saja. Dan jika telah sampai ketetapan Allah, maka Dia sendiri yang akan memberi balasan (baca: jodoh) dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang se-singkat2-nya. Subhanallah.

di tulis oleh
AlfaOmega
December 17, 2004, 11:19
Doa Dapat Jodoh

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...